Kontakt

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe

07-410 Ostrołęka

ul. Traugutta 9A

tel. 0 29 764 59 80

www.otn.org.pl 

e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Polecamy

Licznik odwiedzin

000416577
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
7
79
268
18764
2411
5628
416577

Your IP: 54.80.70.8
17-08-2017 01:52

Konferencje i sesje

2015 rok

    „I wojna światowa na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem operacji przasnysko – ostrołęckiej 1915 r.” Konferencja międzynarodowa 26 września 2015 roku w Ostrołęce. Współorganizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce. Konferencja zorganizowana przy udziale i ze środków Powiatu Ostrołęckiego, współfinansowana ze środków Powiatu Przasnyskiego.

    „Polszczyzna regionalna”, 20 – 21 listopada 2015 w Lelisie. Współorganizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce. Konferencja zorganizowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


2014 rok

    „ Kino i film w Ostrołęce na tle Mazowsza i kraju”

    I Wojna światowa w Prusach Wschodnich i na północnym - Mazowszu (100. rocznicę wybuchu)”

    „Wolność i jej ograniczenia na ziemiach polskich w XIX i XX w.

    „Przedsiębiorczość spółdzielcza jako narzędzia łagodzenia skutków bezrobocia na lokalnym rynku pracy – wyzwaniem XXI wieku”

    „Historyczne spotkania naukowe”


2013 rok

    „Wybrane zagadnienia z dziejów Ostrołęki na tle historii Ma¬zowsza i kraju”
    „Polszczyzna regionalna
    „Paradygmaty w naukach o zarządzaniu”
    „Z kart naszej historii,, Zaścianek Mazowsza
    „Od totalitaryzmu do demokracji Transformacja ustrojowa w dziedzinie samorządu terytorialnego na przykładzie Mazowsza Północno- Wschodniego i Wołynia (Ukraina)”

 
2012 rok

    „Janusz Korczak – pisarz, wychowawca, inspirator
    „Adam Chętnik – patriota, uczony, społecznik, polityk” (konferencja odbyła się w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie; OTN był jej współorganizatorem)
    „Użytki zielone w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich”
    „Historyczne spotkania naukowe”
    „Kościół rzymskokatolicki na północnym Mazowszu w XIX i XX w”
    „Życie i twórczość księdza Jana Twardowskiego.”
    „Literatura małych ojczyzn na Mazowszu i w Polsce – twórcy, dzieła, tendencje”
    „Życie i działalność Józefa Ignacego Kraszewskiego”


2011 rok

    Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku w świetle najnowszych badań
    Produkcja agrobiomasy na potrzeby energetyki zawodowej
    Cyprian Kamil Norwid i jego miejsce we współczesnej edukacji
    Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku
    Polszczyzna Regionalna
    Historyczne spotkania naukowe


2010 rok

    Adam Chętnik patriota i działacz regionalny Kurpiowszczyzny
    Samorząd terytorialny w Polsce 1990-2010
    Innowacyjność, a kultura w gospodarce opartej na wiedzy
    Bioróżnorodność w produktach regionalnych i tradycyjnych Kurpiowszczyzny
    Historyczne spotkania naukowe

 
2009 rok

    Bilans kosztów i korzyści społeczno - gospodarczych w 5. rocznicę członkostwa Polski w Unii Europejskiej z uwzględnieniem Kurpiowszczyzny
    Dziedzictwo historyczne i kulturowe północno-wschodniego Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem Kurpiowszczyzny
    Polska Wojna Obronna na północno-wschodnim Mazowszu (w 70. rocznicę jej wybuchu)
    Polszczyzna regionalna północno-wschodniego Mazowsza
    Rok 1989 - Polska transformacja i jej następstwa na północno-wschodnim Mazowszu
    Kurpie. Korzenie tożsamości regionalnej
    Produkcja „zielonej energii\\\", a ochrona agroekosystemu Kurpiowszczyzny

 
2008 rok

    Migracje ludności na pograniczu mazursko-kurpiowskim w XIX i XX wieku
    Adam Chętnik - działacz społeczny, badacz i popularyzator kultury kurpiowskiej - wychowawca młodzieży
    Wybrane problemy ochrony środowiska Polski Północno-Wschodniej na tle Unii Europejskiej
    Wiktor Gomulicki - życie i twórczość (w 160 rocznicę urodzin)
    Ruchy i organizacje społeczne na Północno-Wschodnim Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem Kurpiowszczyzny
    Rok 1918 na Mazowszu Północno-Wschodnim (90-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę)
    Dywersyfikacja źródeł dochodów rodzin wiejskich na obszarze Kurpiowszczyzny jako czynnik rozwoju regionalnego
    Rola i znaczenie zakonów rzymskokatolickich na Mazowszu, ze szczególnym uwzględnieniem Kurpiowszczyzny
    Historyczne spotkania naukowe

 
2007 rok

    Polszczyzna regionalna Mazowsza północno-wschodniego
    Rozwój szkolnictwa zawodowego, a potrzeby przemysłu na Ziemi Kurpiowskiej
    Produkty tradycyjne i regionalne jako dywersyfikacja źródeł dochodów rodzin wiejskich na Kurpiowszczyźnie
    Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju Kurpiowszczyzny
    Adam Chętnik, badacz, popularyzator Kurpiowszczyzny i działacz społeczny (w 40 rocznicę śmierci)
    Jan Radomski - pedagog, naukowiec, organizator tajnego nauczania i żołnierz Armii Krajowej
    Rok 1807 na północnym Mazowszu i 200-lecie bitwy pod Ostrołęką
    Historyczne spotkania naukowe
    Produkcja i przetwórstwo mleka, jako czynnik rozwoju Kurpiowszczyzny wobec uwarunkowań Unii Europejskiej

 
2006 rok

    Udział mieszkańców regionu kurpiowskiego w walkach na frontach II wojny światowej i działalność organizacji kombatanckich
    Powstanie i rozwój szkolnictwa zawodowego na północno-wschodnim Mazowszu w XIX i XX wieku
    Dzieje zachodniej Kurpiowszczyzny na tle regionu północno-wschodniego Mazowsza
    Zarządzanie wiedzą jako czynnik rozwoju Kurpiowszczyzny
    Cywilizacyjna i kulturotwórcza rola Kościoła rzymskokatolickiego na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej

 
2005 rok

    Samorząd terytorialny w ostrołęckim na tle Mazowsza i kraju (w 15-lecie reaktywowania samorządu terytorialnego w Polsce)
    Historyczne spotkania naukowe
    Tradycyjne rzemiosło Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem terenów Kurpiowskiej Puszczy Zielonej i jego miejsce w zjednoczonej Europie
    Mowa mieszkańców miast i miasteczek Mazowsza i Podlasia
    Życie społeczno - gospodarcze na Kurpiowszczyźnie w okresie rozbiorów
    Powstanie Ostrołęki i jej najdawniejsze dzieje na tle procesu miastotwórczego północno - wschodniego Mazowsza

 
2004 rok

    Dziedzictwo kulturowe Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem Kurpiowskiej Puszczy Zielonej
    Potencjał pszczelarstwa na Mazowszu oraz jego wpływ na ekosystemy i różnorodność biologiczną\\\" (wspólnie z WODR)
    Modernizacja infrastruktury obszaru staromiejskiego
    100. rocznica urodzin Zofii Niedziałkowskiej\\\"(wspólnie z TPO)

 
2003 rok

    Powstanie styczniowe na północno - wschodnim Mazowszu w 140. rocznicę wybuchu
    Dzieje powiatu ostrołęckiego na tle historii Mazowsza (w 610. rocznicę jego powstania)
    Życie i działalność dr. Józefa Psarskiego - Ostrołęczanina XX wieku
    Kultura janisławicka w północno-wschodniej Polsce i na terenach sąsiednich
    Historyczne spotkania naukowe

 
2002 rok

    „Środowisko kulturowe i przyrodnicze północno-wschodniego Mazowsza na przykładzie Puszczy Myszynieckiej. Zagrożenia i metody ochrony”
    „Działalność i dokonania Adama Chętnika oraz ich wpływ na rozwój Kurpiowszczyzny”
    „Stosunki polsko-żydowskie w świetle Księgi Żydów Ostrołęckich”

 
2001 rok

    „Wczoraj, dziś i jutro służby zdrowia na Kurpiowszczyźnie”
    „Wybrane zagadnienia działalności samorządu terytorialnego na przykładzie północno-wschodniego Mazowsza”

 
2000 rok

    „Małe ojczyzny w zintegrowanej Europie”
    „Kurpiowszczyzna. Identyczność-odmienność”

 
1999 rok

    „600 lat Fary Ostrołęckiej”
    „Procesy integracyjne i dezintegracyjne na Mazowszu”
    „Transformacja gospodarcza regionu kurpiowszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem przekształceń zawodowych na Północno-Wschodnim Mazowszu”

 
1998 rok

    „Generał Józef Bem i jego żołnierze w 150 rocznicę Wiosny Ludów”

 
1997 rok

    „Ostrołęka na tle innych miast mazowieckich w XIX i XX wieku”
    „Pogranicze mazursko - kurpiowskie”

 
1996 rok

    „Choroby odzwierzęce w codziennej praktyce lekarza”

 
1995 rok

    „Badacze i pisarze Kurpiowszczyzny”

 
1994 rok

    „200-setna rocznica powstania kościuszkowskiego na ziemiach województwa ostrołęckiego”
    „Dzieje wojny i okupacji na terenie województwa ostrołęckiego”

 
1993 rok

    „I Forum Ekologiczne”
    „Ekologia, a zdrowie człowieka”