Kontakt

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe

07-410 Ostrołęka

ul. Traugutta 9A

tel. 0 29 764 59 80

www.otn.org.pl 

e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Polecamy

Licznik odwiedzin

000431462
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
0
0
0
1343
431462

Your IP: 54.234.0.2
22-01-2018 07:48

BERNARDYNI W OSTROŁĘCE 1664-1864 - promocja książki dr Barbary Kalinowskiej, wicedyrektora Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

29 listopada w Muzeum Kultury Kurpiowskiej odbyła się promocja książki dr Barbary Kali-nowskiej „Bernardyni w Ostrołęce 1664-1864”. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego i parafii pw. św. Antoniego.

Książka jest dysertacją doktorską obronioną na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W monografii opisywany jest konwent bernardynów - od fundacji do jego kasaty w całym kontekście, zarówno gospodarczym, politycznym, jak i powstań narodowych.
- To pozycja, która została bardzo wysoko oceniona przez promotorów i znawców tematu. Przede wszystkim została oparta na nieznanych dotychczas źródłach zgromadzonych w różnych archiwach - chwalił podczas promocji książki prof. Janusz Gołota, prezes Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. Podkreślał nie tylko naukowe walory tej książki. Przekonywał, że publikacja może zainteresować każdego, nie tylko historyka. To książka o duchowości bernardyńskiej, o Polsce tamtych czasów, o zakonnikach, którzy tworzyli konwent bernardynów w Ostrołęce i przez to tworzyli historię Ostrołęki na przestrzeni dwóch stuleci.
Publikacja została sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz pa-rafię pw. św. Antoniego w Ostrołęce.

POLSZCZYZNA REGIONALNA – konferencja językowa

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe i Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce, po raz siódmy byli organizatorami konferencji językowej „Polszczyzna regionalna”. Celem konferencji organizowanej od 1993 r, jest wymiana wiedzy na temat języka, polskiego ze szczególnym uwzględnieniem jego odmian gwarowych. Inicjatorką spotkań naukowców była prof. Henryka Sędziak, wówczas nauczyciel w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce, a obecnie prezes Towarzystwa Kultury Języka w Łomży. Dziś jej tradycje kontynuuje dr Dorota Czyż, wicedyrektor ostrołęckiego Kolegium.

Otwierając konferencję prof. Sędziak stwierdziła, że jest bardzo ważne, aby język, którym posługiwali się nasi pradziadowie nie zanikł, aby młodzi ludzie mieli świadomość, jak w ich rodzinnych miejscowościach dawniej mówiono i co ta mowa oznaczała. Wśród zaproszonych gość nie zabrakło wybitnych przedstawicieli nauki, m.in. prof. Andrzeja Dyszaka z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. Ewy Rogowskiej-Cybulskiej i prof. Marka Cybulskiego z Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Grzegorza Majkowskiego z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W konferencji wzięło udział 21 naukowców z całej Polski. Z miejscowych badaczy wymienić należy dr Agatę Soczyńską, która zaprezentowała referat dotyczący obrazu lasu w antropologiczno-kulturowym pejzażu Kurpi, dr. Jerzego Kijowskiego, który wystąpił z odczytem dotyczącym ulic Ostrołęki w ujęciu historycznym, natomiast Paweł Trzemkowski mówił o języku utworów pisarzy znad Narwi. Patronat na konferencją objął marszałek województwa mazowieckiego.

Zaproszenie na III Międzynarodową Konferencję Naukową

Zaproszenie na III Międzynarodową Konferencję Naukową nt:

Paradygmaty w naukach o zarządzaniu

Ostrołęka, 5 listopada 2011 r., o godz. 11.00 w budynku (A) Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 15 (w Auli Europa).

CYPRIAN KAMIL NORWID I JEGO MIEJSCE WE WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI

23 września 2011 r. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adam Chętnika wspólnie z II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce zorganizowało konferencję popularnonaukową pt. „Cyprian Kamil Norwid i jego miejsce we współczesnej edukacji”. Nad przebiegiem obrad czuwał dr Kazimierz Parszewski, Wiceprezes OTN, który powitał uczestników oraz zapowiadał kolejnych prelegentów.

Dr Jerzy Kijowski, Wiceprezes OTN przygotował referat „Mazowsze Północno-Wschodnie od kongresu wiedeńskiego do powstania listopadowego”. Prof. dr hab. Wiesław Rzońca z Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił referat zatytułowany „Symbolizm jako Norwida droga do poezji XX wieku”. Kolejne referaty przedstawili: dr Agnieszka Zielińska z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – „Norwid a towianizm”; dr Dorota Czyż z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce – „Język utworów Cypriana Kamila Norwida”; dr Agata Soczyńska z ZKN – „Norwid – artysta interdyscyplinarny” i mgr Anastazja Dzwonnik-Załęska z II LO w Ostrołęce – „Cyprian Kamil Norwid jako patron II LO w Ostrołęce”.

72 rocznica wybuchu II wojny światowej

W czwartek, 1 września, przy Pomniku Pamięci Pomordowanych w latach 1939-1945 Ofiar Terroru Hitlerowskiego odbyły się uroczystości związane z 72. rocznicą wybuchu II wojny światowej. W uroczystości wzięła udział delegacja Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika na czele z prof. Januszem Gołotą, która złożyła kwiaty i oddała hołd poległym.